TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA, POLA MAGNETYCZNE, TERAPIE WODOROWE
Szybki podgląd
0,10 zł
PLASTRY CBD - Pakiet: 10 x 6szt. x 12mg
Szybki podgląd
388,00 zł 349,20 zł
Sakramentalia, Preparat z kwiatu Czarnego Bzu na Ducha i Serce
Szybki podgląd
35,00 zł
Gwiazdki 8szt. - Rękodzieło
Szybki podgląd
20,00 zł
Strona głównaRegulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU


PREAMBUŁA


Sklep internetowy "JOOLL.PL" jest dropshipping'ową platformą handlową, której zadaniem jest realizacja zamówień zawartych pomiędzy Klientem (nabywcą) a dostawcą produktu. Sklep JOOLL.PL może być dostawcą, ale zastrzega sobie prawo wyboru innego dostawcy, jeśli realizacji zamówienia nie może dokonać sam z przyczyn od niego niezależnych. Klient daje sklepowi JOOLL.PL prawo wyboru innego dostawcy i oświadcza, że nie nie musi być o tym fakcie powiadomiony z góry. W takim przypadku umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a wybranym dostawcą. Za umowę kupna-sprzedaży jako zawartą uważa się umowę zawartą pomiędzy Klientem a sklepem JOOLL.PL, chyba że realizacji zamówienia dokona inny dostawca – w takim przypadku umowę kupna-sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem a sklepem JOOLL.PL uważa się za nieważną, a prawa i obowiązki dostawcy produktu przejmuje nowy dostawca. W przypadku realizacji zamówienia przez innego dostawcę, Klient przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że akceptuje zastąpienie nazwy / danych w poniższym Regulaminie w miejscu określenia dostawcy jaki sklepu JOOLL.PL nazwą / danymi nowego dostawcy.

 

REGULAMIN


ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie JOOLL.PL. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie JOOLL.PL może dokonać jedynie osoba pełnoletnia lub firma.
 3. Ceny produktów znajdujące się w sklepie JOOLL.PL wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Publikowane informacje o produktach w sklepie internetowym JOOLL.PL nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 6. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży między sklepem a kupującym jest moment fizycznego odbioru zamówionego towaru przez Klienta w biurze JOOLL.PL lub od dostawcy poprzez kuriera.
 7. Sklep JOOLL.PL zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na każdym jego etapie w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.
 8. Wszystkie produkty oferowane w sklepie JOOLL.PL są fabrycznie / rękodzielniczo nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych JOOLL.PL są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom bez zgody osoby Klienta, za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie wybrany inny dostawca produktu – w tym przypadku Klient zgadza się na przekazanie danych nowemu dostawcy. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 2. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz celach ewentualnych reklamacji lub ułatwienia złożenia kolejnych zamówień, a także w celach handlowej korespondencji z JOOLL.PL. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 3. Struktura witryny sklepu internetowego JOOLL.PL została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. ZAKUPU MOŻNA DOKONAĆ ZA POMOCĄ:
  a) poprawne wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu JOOLL.PL – formularz udostępniany jest podczas dokonywania zakupów w sklepie,
  b) kontakt telefoniczny.
 2. Wszystkie dane kontaktowe podane są na internetowej stronie sklepu JOOLL.PL.

 

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia za pomocą formularza zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego podczas składania zamówienia.
 2. Prosimy o podanie poprawnego numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia (w innym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane).
 3. Zamówienia (oprócz telefonicznych) można składać przez całą dobę.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamówień budzących wątpliwość, tzn. bez podania numeru telefonu, adresu e-mail, pod którym możemy dokonać potwierdzenie zamówienia.
 5. W uzasadnionych przypadkach JOOLL.PL zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 6. Jednocześnie, składając zamówienie, kupujący:
  - oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  - wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w celu realizacji zamówienia.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 400 PLN JOOLL.PL zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu:
  a). procesu realizacji złożonego zamówienia bezpośrednio w magazynie JOOLL.PL lub u dostawcy / Partnera Biznesowego JOOLL.PL
  b). oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Klienta.
  Jest on również zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 7 dni roboczych, licząc od momentu wpłynięcia zamówienia lub od dnia zaksięgowania wpłaty (opcja opłaty za zamówienie: przelew).
 3. Pracownik JOOLL.PL zweryfikuje zamówienie do 48 godzin od momentu jego wpłynięcia oraz/lub do 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty (opcja opłaty za zamówienie: przelew).
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wybranej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 5. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z JOOLL.PL w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 6. Błędy w danych, zawartych w paragonie lub fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

 

PŁATNOŚCI I KOSZTY ZAKUPU

 

 1. Dostępne formy płatności:

A) Płatnością Online, wybraną w udostępnionym podczas procesu składania zamówienia panelu płatności (VISA, MasterCard, ...).

B) Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest w procesie składania zamówienia - podawany jest w „Koszyku”, gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW i zamówienie zostanie zatwierdzone. Numer rachunku bankowego podajemy również przez pocztę e-mail po skierowaniu zamówienia do realizacji. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

B) Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. Wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do kwoty 250 PLN.
(Uwaga: opcja "za pobraniem" jest chwilowo niedostępna).

 1. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy widocznymi podczas składania zamówienia. Przy zakupach na łączną kwotę powyżej 250 PLN dostawa firmą kurierską może być bezpłatna – uwaga: opcja zależna od wybranego dostawcy.
 2. Dowód zakupu (FV lub PARAGON) może być dołączany do przesyłki, wysłany pocztą tradycyjną lub przesłany e-mailem w wersji elektronicznej – na każdy ze wskazanych sposobów dostarczenia Klient wyraża zgodę. Koszty przesyłki dotyczą tylko zamówień na terenie Polski. Informacja o kosztach dostawy dla klientów zagranicznych wyliczana jest indywidualnie, dla każdego klienta osobno.

 

                KORYGOWANIE I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), składając w JOOLL.PL oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością (instrukcje, gwarancja, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.), a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.
 1. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność:
  - przez przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku); przelew nie jest obarczony dodatkowymi kosztami,
  - przez doręczenie na adres za pomocą kuriera lub Poczty Polskiej - w tym przypadku od należnej kwoty zwrotu odliczane są koszty przekazu, jakie pobiera kurier lub Poczta Polska,
  - poprzez osobisty odbiór gotówki w uzgodnionym miejscu od wskazanego reprezentanta JOOLL.PL (JOOLL.PL zastrzega sobie prawo odmowy takiej formy bez podania przyczyny).
 2. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.
 3. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres JOOLL.PL lub na adres wskazany przez dostawcę, który zrealizował zamówienie wobec kupującego – warunkiem jest wcześniejsze ustalenie adresu dostawy poprzez kontakt e-mail z biurem JOOLL.PL. Koszty zwrotu towaru w całości ponosi Klient.
 4. Towary o wartości powyżej 1000 PLN mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej PolKurier.
 5. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego, zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.

 

REKLAMACJE

 

 1. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym JOOLL.PL . Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 2. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na kupującego (nabywcę) przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 3. Odbierając towar kupujący (nabywca) jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), JOOLL.PL zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 6. Reklamacje produktów uwzględniane są tylko na podstawie okazania FV lub paragonu zakupu.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa kupujący.
 8. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 7 dni roboczych. Czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 7 dni roboczych. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców.
 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Właścicielem sklepu JOOLL.PL jest organizacja "JOOLL.PL".
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna-sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem JOOLL.PL a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby JOOLL.PL.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep JOOLL.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


PL, 10. grudnia 2022 r.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dot. cookies. Możesz zmienić lub określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.